23/9 Motionsdans, Ola & Jag

Dansentrè: 100:-, Fika finns att köpa.

Arr PRO, SKPF Pensionärerna