5/10 NKO och violasolist Maxim Rysanov.

Nordiska Kammarorkestern och violasolist Maxim Rysanov, kl.19:00.