Styrelsen

Valda av Byggnadsföreningen Folkets Hus
Ordinarie ledamöter Ersättare
Jan Näsström,ordf

Lars Vestlund, vice ordf.Sven-Göran Johansson

Curt Noppa

 

Föreståndare:  

Marianne Vestlund      adjungerad

 

 

John Nilsson

Erik Sjödin

Sten Lönn

Elenor Gradin

Revisor
Rolf A Jonasson

Revisor Suppleant
Inger Sjöblom

Valda av Sollefteå kommunfullmäktige
Ordinarie:                     

Per Byström
Daniel Fäldt
Lars Sahlen

Suppleanter
Britha Gillisson
Cathrine Näsmark Stina Pettersson

Godkänd Revisor
Bengt Öberg

Revisor Suppleant
Anders Lind

 

 

Verksamhetsberättelse 2016 för Folketshusstiftelsen Hullsta Gård.