20/1 Näktergalarna

En gala föreställning av Divine The Opera Trio

Biljettpris: 150:- icke medlemmar, 100:- medlemmar.

Förköp Hullsta Gård 0620-10094

Se även Erbjudandet om Galamiddag/ Föreställning i samband med årsmöte på http://solleftea.riksteatern.se/