Styrelsen

Valda av Byggnadsföreningen Folkets Hus.

Ordförande:

Jan Näsström

Vice Ordförande:

Elenor Gradin

Ordinarie:

Curt Noppa, Sven-Göran Johanson

Suppleanter:

John Nilsson, Erik Sjödin, Sten Lönn, Malvina Falk Hamberg

Valda av Sollefteå Kommunfullmäktige.

Ordinarie:

Lars Sahlen, Per Byström, Daniel Fäldt

Ersättare:

Brita Gillison, Cathrine Näsmark, Stina Pettersson

Revisorer: 

Kristoffer Block, Blocks Revisionsbyrå Sollefteå

Suppleant:

Anders Lind

Verksamhetsansvarig:

Fredrik Gustavsson